بلاگ

آزمایش سرریز تیغه ای

آزمایش سرریز تیغه ای

آزمایش سرریز تیغه ای . هدف هدف از انجام اين آزمايش  آشنایی با سر ریز تیغه ای و تعیین دبی عبوری از آن می باشد.

آزمایش بررسی نیروی محرکه القایی و تحقیق قانون القای فاراده

آزمایش بررسی نیروی محرکه القایی و تحقیق قانون القای فاراده

 آزمایش بررسی نیروی محرکه القایی و تحقیق قانون القای فاراده در این مطلب از سازه برتر آزمایش بررسی نیروی محرکه القایی و تحقیق قانون القای فاراده را برای دانلود قرار داده ایم کاربران عزیز می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر این مقاله را دانلود کنند.

آزمایش تحقیق اثر هال

آزمایش تحقیق اثر هال

آزمایش تحقیق اثر هال  در این مطلب از سازه برتر آزمایش اندازه گیری کشش سطحی مایعات به روش بروش قطره چکان را برای دانلود قرار داده ایم کاربران عزیز می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر این مقاله را دانلود کنند

آزمايش بررسي اصل بقاي انرژي بوسيله چرخ ماكسول

آزمايش بررسي اصل بقاي انرژي بوسيله چرخ ماكسول

آزمایش بررسی اصل بقای انرژی بوسیله چرخ ماکسول شرح آزمایش اول: نخ را حول محور میپیچانیم و چرخ را در ارتفاع h قرار می دهیم، و رها می کنیم و زمان سقوط t را بدست می‌آوریم. این آزمایش را برای حدود ۱۰ ارتفاع مختلف تکرار کرده و از آنجایی که داریم با بکارگیر روش حداقل…

آزمايش اندازه‌گيري كشش سطحي مايعات بروش قطره‌چكان

آزمايش اندازه‌گيري كشش سطحي مايعات بروش قطره‌چكان

آزمايش اندازه‌گيري كشش سطحي مايعات بروش قطره‌چكان در این مطلب از سازه برتر آزمایش اندازه گیری کشش سطحی مایعات به روش بروش قطره چکان را برای دانلود قرار داده ایم کاربران عزیز می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر این مقاله را دانلود کنند. شرح آزمايش: همانطور كه در بالا شرح داديم، براي محاسبه كشش سطحي،…

آزمايش اندازه‌گيري كشش سطحي آب بوسيله لوله مويين

آزمايش اندازه گيری كشش سطحی آب بوسيله لوله مويين   شرح آزمايش: هدف از اين آزمايش بدست آوردن SLVبه كمك رابطه 4است. براي اين منظور بايد r و h را داشته باشيم. و در اين آزمايش ما براي دو لوله مختلف r و h را بوسيله كاتتومتر حساب ميكنيم. براي محاسبه h براي دقت بيشتر…

آزمايش اندازه گيری شتاب جاذبه زمين بروش آونگ كاتر

آزمايش اندازه گيری شتاب جاذبه زمين بروش آونگ كاتر

آزمايش اندازه گيری شتاب جاذبه زمين بروش آونگ كاتر شرح آزمايش: ابتدا فاصله دو تيغه يعني L را بدست می آوريم سپس فاصله وزنه‌ي A تا وزنه B را (كه با d نمايش می دهيم) 10 سانتي‌متر – 10 سانتي متر تغيير می دهيم و هر  بار زمان نوسان حول تيغه‌هاي A و B را…

آزمايش اندازه گيري دبي در لوله

آزمايش اندازه گيري دبي در لوله

آزمايش اندازه گيری دبی در لوله در این مطلب از سازه برتر مقاله آزمایش اندازه گیری دبی در لوله رل برای دانلود قرار داده ایم. . هدف آشنايي با روش های متداول اندازه گيري شدت جريان يا دبي در لوله ها

استخراج پارامترهای مودی سازه ها

استخراج پارامترهای مودی سازه ها

 استخراج پارامترهای مودی سازه ها استخراج پارامترهای مودی سازه ها از طریق اندازه گیری FRF و مقایسه نتایج با تحلیل الملن محدود

شاخص وضعیت روسازی و روش های اصلاح راه

شاخص وضعیت روسازی و روش های اصلاح راه

وضعیت روسازی و روش های اصلاح راه در این مطلب از سازه برتر وضعیت روسازی و روش های اصلاح راه را برای دانلود قرار داده ایم کاربران عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند این مقاله را دانلود کنند.

الگوریتم کلونی مورچه و کاربرد آن در برنامه ریزی پرواز

الگوریتم کلونی مورچه و کاربرد آن در برنامه ریزی پرواز

الگوریتم کلونی مورچه و کاربرد آن در برنامه ریزی پرواز در این مطلب از سازه برتر الگوریتم کلونی مورچه و کاربرد آن در برنامه ریزی پرواز را برای دانلود قرار داده ایم. . گردآوری شده توسط: سيدصابرناصرعلوي،کارشناسارشدراهوترابري،دانشگاهعلمو صنعتايران،تهران